wz

Informační leták mateřské školy Brno, Letní 3


obrazek_info NÁZEV ORGANIZACE - MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, LETNÍ 3

ADRESA - MŠ LETNÍ 3, 615 00 BRNO - Židenice IČO - 60 555 432 TEL. - 548 53 22 93 E-MAIL - ms.letni@bm.orgman.cz

PROVOZ ŠKOLY - 6.45 - 16.15 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY Ředitelky školy - STŘEDA 10.15 - 11.30 hod.

MŠ ZŘIZUJE - STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, městská část Brno Židenice, Gajdošova 7,615 00 Brno zastoupená Starostou MČ Ing. Romanem VAŠINOU
E-MAIL - info@zidenice.brno.cz
tel. - 548 426 111

Zřizovací listina vydaná Městskou částí Brno –Židenice ,kterou se dnem 4.5.1994 zřizuje Mateřská škola Brno, Letní 3,615 00
Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka školy. Ředitelka MŠ Letní 3 , 615 00 Brno : Hana Šimáčková – jmenovaná ředitelem školského úřadu Brno ,č.j. ŠÚ 302/92 ze dne 15.4.1992 s účinností od 1.5.1992

-je oprávněna jednat jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a je povinna plnit úkoly vyplývající pro statutární orgán z platných právních předpisů

- vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele,stanoví vnitřní organ. strukturu /řády,směrnice aj.

- rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy

- plní povinnosti,které řediteli školy ukládají platné právní předpisy,zejména §164 a § 165 ods. 1 školského zákona

Informace o zápisu


obrazek_info Zápis do MŠ probíhá v únoru - březnu,( aktuální datum vyhlašuje MČ Židenice). V MŠ obdržíte evidenční list a přihlášku, které po vyplnění opět vracíte do MŠ. Ve stanovené lhůtě vám bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Při zápisu lze i s dítětem nahlédnout do prostor školky, případně se seznámit se zaměstnanci.


Mapa stránek -- Užitečné odkazy -- Vytvořeno: květen 2011