wz

Něco o nás


obrazek_onas Jsme MŠ rodinného typu, 43 dětí – 2 věkově smíšené třídy.

O děti se starají 3 p. učitelky, 2 provozní pracovnice.

Celodenní strava (2 svačiny a oběd) se dováží ze školní kuchyně MŠ Kamenačky.


Co nabízíme?


obrazek_onas - Ovzduší klidu, pochopení a porozumění

- Právo dětí i rodičů spolurozhodovat

- Denní pestré činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem(ŠVP)

- Pravidelný denní pobyt venku (vycházky, zahrada)

- Indivinduální práci s předškoláky – příprava na školní docházku

- Plavecký výcvik na stadionu Kraví hora

- Pravidelné návštěvy divadelních představení

- Přírodovědný kroužek na stanici Kamenačky – ekologická výchova

- Školy v přírodě (1-2x ročně podle zájmu)

- Práci s netradičními materiály – keramická hlína, přírodniny,obaly…

- Příležitostné dílny s rodiči – např. předvánoční

- Slavnosti – např. vánoční besídky, rozloučení s předškoláky

Mapa stránek -- Užitečné odkazy -- Vytvořeno: květen 2011