wz

Platby

obrazek_platby

Školné
-320Kč se hradí na účet MŠ, nejpozději do 5. dne v měsíci. Předškoláci školné nehradí.
-Číslo účtu MŠ: 117 132 621 / 0100

Stravné
Nový způsob placení stravy - seznam s částkou a variabilním symbolem bude na nástěnce v MŠ, složenky jsou k dispozici v šatně MŠ - kapsář.
Pozor - neplést složenky na školné a na stravu (různé účty).
Děkujeme.

-celodenní strava 35 Kč.
-celodenní strava 38 Kč (děti, které během školního roku dovrší 7 let).
-stravné je nutno uhradit nejpozději do 5. dne v měsíci na účet školní kuchyně Kamenačky.
-Číslo účtu Školní kuchyně: 012 031 621 / 0100

Mapa stránek -- Užitečné odkazy -- Vytvořeno: květen 2011